รีวิวสินค้า

เปิดรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่ง

1. Sale Engineer (ขาย ปลีก-ส่ง อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค,Fiber Optic, แนะนำสินค้าให้ลูกค้า)

  • ป.ตรี  สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ความรู้พื้นฐานสำหรับเครือข่ายและระบบอัตโนมัติเช่น TCP / IP, VLAN, QOS ไร้สาย ฯลฯ

2. พนักงานขายสินค้า

  • ขาย ปลีก-ส่ง อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ไอที
  • แนะนำสินค้าให้ลูกค้า
  • ม.6 - ป.ตรี

 

สนใจร่วมงานกับบริษัท ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท เคเอสเอส อินเตอร์เทค กรุ๊ป จำกัด
ศูนย์การค้า ไอที-เซียร์รังสิต ห้อง FB-046เลขที่ 99 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-992-6912, 02-992-7275
E-Mail : hr@ksscom.co.th
Website : kssintertech.co.th

 


 

เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย (Dealer) บริษัทเคเอสเอส อินเตอร์เทค กรุ๊ป จำกัด

 

จดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วน/บริษัท จำกัด

- สำเนาเอกสาร ภพ.20 1 ชุด (เอกสารเอกสาร ภพ.09 กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 1 ชุด)

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 1 ชุด

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

- สำเนาเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้น 1 ชุด

- แผนที่บริษัทฯ สำหรับจัดส่งสินค้า

- เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

(หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับต้องมีลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)

 

จดทะเบียนในนามร้านค้า

- สำเนาเอกสารทะเบียนการค้า 1 ชุด

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

- แผนที่ร้านค้าสำหรับจัดส่งสินค้า

- เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

(หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับต้องมีลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)

 

จดทะเบียนในนามบุคคล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

- สำเนาทะเบียน 1 ชุด

- แผนที่ตั้งสำหรับจัดส่งสินค้า

- เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

(หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับต้องมีลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)

 

สนใจร่วมงานกับบริษัท ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท เคเอสเอส อินเตอร์เทค กรุ๊ป จำกัด
ศูนย์การค้า ไอที-เซียร์รังสิต ห้อง FB-046เลขที่ 99 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-992-6912, 02-992-7275
E-Mail : hr@ksscom.co.th
Website : kssintertech.co.th

Scroll