������������������������������������������������������������

               ชื่อร้าน                                   สาขา                 เบอร์โทร
KSS 

ชั้น G ไอที เซียร์รังสิต

 โทร. 02-992-6920 , 02-992-6888 ต่อ 7721
Smart Phone

ชั้น 2 ไอที เซียร์รังสิต

โทร. 02-992-5935 , 02-992-6888 ต่อ 7158
KTK

ชั้น 2 ไอที  เซียร์รังสิต

โทร. 087-801-4666 , 02-992-6888 ต่อ 7589
T11-15

ชั้น 3 ไอที เซียร์รังสิต

โทร. 081-779-1114 , 02-992-6888 ต่อ 7745
Bowling

ชั้น 3 ไอที เซียร์รังสิต

โทร 084-833-2537 , 02-992-6888 ต่อ 7520
FB-046

ชั้น 4 ไอที เซียร์รังสิต

โทร 086-048-6677 , 02-992-6888 ต่อ 7545
KSS  สุพรรณ

ชั้น 2 นาซ่ามอล สุพรรณบุรี

โทร 035-526-173
KSS สำโรง

ชั้น 4 ห้างอิมพีเรียล สำโรง

โทร 089-054-6969 , 02-756-8400
KSS พาราไดซ์

ชั้น 2 ห้างพาราไดซ์ พาร์ค

โทร 085-660-3960 , 02-787-1765
KSS Network TB-039

ชั้น 3 ไอที เซียร์รังสิต

โทร 080-088-9995 , 02-992-6888 ต่อ 7582
KSS Network SC-195 ชั้น 2 ไอทีเซียร์รังสิต

โทร 081-779-0004 , 02-992-6888 ต่อ 7720

 

ติดต่อสอบถามสินค้า 085-481-8425

 

Scroll