สัมมนา เคเอสเอส อินเตอร์ กรุ๊ป 2559

Blog

สัมมนา เคเอสเอส อินเตอร์ กรุ๊ป 2559
กิจกรรมสัมมนาประจำปี เคเอสเอส ที่ "อ่าวมะนาว กองบิน 5" ประจวบคีรีขันธ์

ในงานได้เชิญวิทยากรมาเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน กิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี และเป็นการผ่อนคลายความเหนื่อยหล้าจากการทำงาน

ตั้งใจฟังเทคนิคดีๆที่ทีมงานจัดทำมา ^_^

ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ^_^

พร้อมนะเด็กๆออกแรงเต็มที

ไม่หวั่น ทีมเราผู้ชายเยอะกว่า

อีกนิดๆ ออกแรงเร๊วววว

ความเร็วต้องยกให้นู๊...อึบ

พี่ต่อให้ก่อน 2 เมตร (สีฟ้าไม่ได้กล่าวไว้ แต่ได้ที่ 1 )

พร้อมนะตากล้อง

พร้อมนะตากล้อง

พร้อมนะตากล้อง

พร้อมนะตากล้อง

freestyle ในยุคนี้ต้องยกให้นู๊

ผมงี้ได้ TV LCD เลยนะครับ

Related Activity

หมวดหมู่สินค้า

Scroll