อบรมด้านเน็ตเวิร์คกับ Linksys

Blog

บริษัท เคเอสเอส อินเตอร์เทค กรุ๊ป จำกัด เราได้รับเกียรติจาก Linksys Thailand

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าแบรนด์ Linksys ให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์

สินค้าใหม่ที่จัดจำหน่ายปีนี้ และนำเทรนด์เทคโนโลยีต่างๆมานำเสนอ เพื่อตอบสนองแก่ลูกค้า

Linksys EA9500

 

 

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมอบความรู้ให้และเทคนิค ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจในตัวสินค้า

บริษัท เคเอสเอส อินเตอร์เทคกรุ๊ป จำกัด มั่นใจว่าการจัดฝึกอบรมขึ้นมาในครั้งนี้

จะทำให้บุคคลากรของเรามีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งการบริการที่ดีเยี่ยมสำหรับลูกค้าต่อไป

 

Related Activity

หมวดหมู่สินค้า

Scroll