ประโยชน์ที่คุณอาจไม่เคยรู้เกียวกับเทคโนโลยีโดรน (Drone)

Blog

ประโยชน์ที่คุณอาจไม่เคยรู้เกียวกับ เทคโนโลยีโดรน (Drone)

ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไกลไปกว่าที่เราคาดคิดอย่างมาก มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัย จนปัจจุบันสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาทำงานแทนมนุษย์หรือทำภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงอีกได้อย่างดีเยี่ยม

สิ่งที่กำลังพูดถึงนี้ ก็คือ “โดรน” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเครื่องบินที่ไร้คนควบคุม เป็นเทคโนโลยีที่กำลังฮอตฮิตและเป็นที่ติดตามกันมากในปัจจุบัน แต่หารู้ไม่ว่าโดรนนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 แล้วซึ่งในสมัยก่อนโดรนจะถูกใช้ในการทหารเท่านั้น เช่น การสอดแนมพื้นที่ของศัตรู เป็นต้น

“โดรน” มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า UAV (Unmanned Aerial Vehicle) มีลักษณะที่เหมือนเครื่องบินลำเล็กๆที่ไร้คนขับ จากอดีตโดรนที่ถูกใช้ในการรบและการทหารได้มีการดัดแปลงการใช้เพื่อการบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ เช่น การถ่ายภาพจากมุมสูง การใช้โดรนตรวจสภาพจราจร เก็บข้อมูลภูมิศาสตร์ การใช้โดรนฉีดปุ๋ยพ่นสารเคมีในการเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้โดรนยังได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทำประโยชน์ด้านอื่นๆอีกมากมาย ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับโลกของเราทั้งสิ้น

 

ใช้โดรนเพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่า

ซึ่งเป็นการคุ้มกันสัตว์ป่าจากการโดนล่าและโดรนยังพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ขับไล่ผู้บุกรุกป่าและล่าสัตว์อีกด้วย

 

โดรนถูกใช้ในด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ได้แก่ การฟื้นฟูและดูแลสภาวะหลังเกิดภัยพิบัติ โดยใช้โดรนค้นหาจากแผนที่ที่กำหนดสภาวะวิกฤตดังกล่าวและเก็บข้อมูลมาเพื่อทำการช่วยเหลือและฟื้นฟูครั้งต่อไป

 

ใช้โดรนกับงานด้านรักษาสันติภาพ

โดยการใช้หุ่นโดรนลาดตระเวนสอดส่องพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงของประเทศที่มีเหตุการณ์อันไม่สงบ

 

ใช้โดรนเพื่อการขนส่งพัสดุ

โดยใช้ลำเลียงสิ่งของให้ความช่วยเหลือไปในเขตภัยพิบัติ เช่น ในประเทศแถบแอฟริกาได้ริเริ่มใช้โดรนส่งคลังโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บโดยระยะทางและน้ำหนักในการขนก็จะมีการพัฒนาในลำดับต่อไป

 

ใช้โดรนทำแผนที่วิกฤตการณ์

โดยใช้โดรนแบบปีกเครื่องบินทำหน้าที่ถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อทำแผนที่รายละเอียดในแบบ 2Dและ 3D ซึ่งจะช่วยให้การรับมือต่อเหตุฉุกเฉินได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

ซึ่งในทุกๆด้านที่กล่าวมาล้วนแต่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งสิ้น แต่อาจจะไม่ได้พบเห็นในประเทศไทยมากนักแต่เชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะแพร่หลายในวงกว้างอีกไม่ช้า

และในปี 2016 นี้เอง โดรนได้ถูกพัฒนาในแบบใหม่ทั้งรูปทรงของเครื่องบินและความเร็วที่สูงขึ้นซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดรนจะสามารถบินได้ช้าเนื่องจากใบพัดจะมีเพียง 4 ใบพัดแต่การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันโดรนสามารถควบคุมได้จากแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Andriod อีกทั้งยังสามารถควบคุมด้วยจอยคอนโทรลและรองรับกับอุปกรณ์แว่น FPV สำหรับมองมุมสูงแบบสดผ่านแว่นได้และยังมากับระบบลงจอดอัตโนมัติอีกด้วย

 


บริษัท เคเอสเอส อินเตอร์เทค กรุ๊ป จำกัด

ศูนย์การค้า ไอที-เซียร์รังสิต ห้อง FB-046 เลขที่ 99 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 02-992-6912, 02-992-7275, 085-481-8425

E-Mail : order@ksscom.co.th

Website : kssintertech.co.th

Line : kssintertech

Related Article

หมวดหมู่สินค้า

Scroll